Application Overview

ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

CYFIELD GROUP
Location : CYFIELD CONSTRUCTION & ENGINEERING
Job Updated : 24 days Ago Job ID : 15
Start Date : 20/11/2022
End Date : 31/03/2023
Cyfield Group

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους Ομίλους του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο, καλύπτοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσα από τη συνδυασμένη δράση των εταιρειών του Ομίλου στους τομείς των Κατασκευών, Ανάπτυξης Γης, Παραγωγής Πρώτων Υλών και Ενέργειας, ο Όμιλος έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική, δημιουργώντας ταυτόχρονα την προοπτική για επέκταση των εργασιών του.

Λόγω επέκτασης των εργασιών και ανάληψης νέων έργων, αναζητούμε για άμεση πρόσληψη:  

Κυριότερες Ευθύνες Ρόλου
 • Διενέργεια εκτιμήσεων κατά τη φάση του σχεδιασμού και προσφοροδότησης έργων.
 • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις κατά τη φάση κατασκευής έργων.
 • Συνεισφορά στην έκδοση διατακτικών πληρωμών.
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στα κατασκευαστικά έργα.
Προσόντα / Δεξιότητες / Επαγγελματική Εμπειρία
 • Εγγεγραμμένα ή εγγράψιμα μέλη του ΕΤΕΚ ή ΤΕΕ.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα σε δομικά ή/και τεχνικά έργα.
 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σχετικό τομέα ή αντίστοιχη εμπειρική γνώση.
 • Άριστη γνώση των λογισμικών προγραμμάτων για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 • Δεξιότητες άριστης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Ικανότητα εργασίας εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.
 • Δυνατότητα εποικοδομητικής διαχείρισης του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων καθώς και εκτίμησης, ιεράρχησης και κατανομής των εργασιών με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.
Πακέτο Αποδοχών / Παροχών / Ωφελημάτων

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας συμπεριλαμβανομένων παροχών όπως κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ωφελημάτων όπως Ομαδικό Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης, Σχέδιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Πρόγραμμα Ευεξίας Προσωπικού. Προσφέρονται επίσης εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες ανέλιξης στην βάση συστηματικής ανατροφοδότησης.

Διαχείριση Αιτήσεων

Ο Όμιλος εταιρειών Cyfield αποτελεί εργοδότη ίσων ευκαιριών και υποστηρίζει την ίση μεταχείριση και τη διαφορετικότητα ενθαρρύνοντας αιτήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που τηρούν τα πιο πάνω προσόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι/όλες οι αιτητές/τριες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση μέσω email σε κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας.

Apply for Job Position
Application Submitted
Application Shortlisted
Assigned Quiz
Interview Date/Time
Job Offer T&Cs
Joining Date/Hired
Powered by richreach.io